Einsilbige, hebräische Mädchennamen beginnend mit A

#1 Herkunft
10992 Geburten
#2 Anfangsbuchstaben
6810 Geburten
#2 Silben
13362 Geburten

Name

Herkunft

Bedeutung

Beliebtheit

Trend

Anouk Hebräisch, Französisch
Ana Hebräisch, Spanisch, Spanisch, Portugisisch, Kroatisch, Serbisch
Anaïs Hebräisch, Katalanisch, Französisch
Anika Hebräisch
Ada Englisch, Hebräisch
Ariel Hebräisch, Theophor
Ann Hebräisch
Abbey HebräischKönig, Freude
Abbie HebräischKönig, Freude
Abby Hebräisch, EnglischKönig, Freude
Abra Hebräisch
Adea Albanisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Jüdisch, Jugoslawisch
Anic Hebräisch,
Anike Hebräisch
Anny Hebräisch
Arik Russisch, Skandinavisch, Hebräisch
Asa Finnisch, Germanisch, Hebräisch, Isländisch, Japanisch, Lateinisch, Nordisch, Portugiesisch, Romanisch, Rätoromanisch